Dronlar

Avrupa Birliği'nde Drone Yönetmelikleri Yürürlüğe Giriyor

Avrupa Birliği'nde Drone Yönetmelikleri Yürürlüğe Giriyor


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

31 Aralık 2020'den itibaren, Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki ulusal kuralların yerini ortak bir AB yönetmeliği alacaktır. Bu, temelde, bir drone pilotunun kayıt durumundan geçerli bir izin aldıktan sonra, Avrupa Birliği içinde serbestçe dolaşmasına izin verileceği anlamına gelir.

Covid-19 salgınının bir sonucu olarak, Avrupa Komisyonu, mevcut ulusal drone işletim kurallarının yeni drone kurallarının başlamasıyla birlikte altı ay daha uygulanmasına izin vererek, UAS işletim kurallarına ve prosedürlerine ilişkin uygulamayı ertelemeye karar verdi. 31 Aralık 2020.

Gelecekte toplumun drone topluluğunu nasıl göreceği, drone uçuşlarından sorumlu olan drone pilotlarının kurallara ve düzenlemelere nasıl tepki vereceklerine ve bunlara nasıl saygı duyacaklarına bağlı olacak.

Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen sivil drone stratejisi, Avrupa'daki insansız uçak pazarının ilerleyen gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda emniyet, güvenlik, mahremiyet, sorumluluk ve genel halkın kabulü ile ilgili yaygın endişeleri de ele alacaktır.

31 Aralık 2020'den itibaren Avrupa Birliği'nde yeni ortak drone kuralları ve düzenlemeleri

Avrupa Sivil İnsansız Hava Aracı Operatörleri Kaynağına göre, 31 Aralık 2020'den itibaren, AB Üye Devletlerindeki ulusal kurallar ortak AB drone yönetmeliği. Bu, temel olarak, bir drone pilotunun kayıt durumundan geçerli bir yetki aldıktan sonra, Avrupa Birliği içinde serbestçe dolaşmasına izin verileceği anlamına gelir.

Yeni AB düzenlemeleri, ticari ve ticari olmayan drone operasyonları arasındaki farkı ortadan kaldırarak, diğer alt kategorileri içeren üç ana kategori ekliyor.

Avrupa düzenleyici çerçevesi aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

Drone kuralları AB: Üç ana kategoride risk temelli ve orantılı bir yaklaşım

Yeni çerçeve, ilgili risk düzeyine göre üç ana operasyon kategorisi sunacaktır: Açık, Spesifik ve Sertifikalı. Bu kategorilerin her biri, aşağıdaki gibi farklı bir düzenleyici yaklaşıma yanıt verecektir:

 • Açık: Düşük riskli işlemler bu kategoriye dahildir. Herhangi bir yetkilendirme gerektirmezler. Ancak, katı operasyonel sınırlamalara tabi olacaklar. Açık kategori, sınavların yanı sıra gerekli çeşitli eğitimlere yanıt veren üç alt kategoriye ayrılmıştır. Pilot olacağınız uçak tipine bağlı olarak da gereksinimler vardır.

 • Özel: Bu kategori orta riskli işlemleri içerir. Spesifik kategori, Açık kategorisinden daha büyük bir risk oluşturan operasyonlar içindir. Bu kategoride sertifika almak için, operatörlerin standartlaştırılmış bir risk değerlendirmesi veya belirli bir senaryo temelinde ulusal havacılık otoritesinden izin alması gerekecektir. Bu kategorinin ayrıca belirli bir sertifika alması gerekecektir.

 • Sertifikalı: Yüksek riskli operasyon vakaları bu kategoriye dahil edilecektir. Sertifikalı kategorisi, normların dışında kalan vakaları içerir. Bu kategoriye giren örnekler arasında, uçakta tehlikeli malların taşınması ve hatta insansız araçta bir insan yolcu taşınması sayılabilir. Sertifikalı kategorisi, insanlı havacılıkta benzer riskler sunan operasyonlar içindir. Bu nedenle, tüm klasik havacılık kuralları ve ayrıca belirli gelişmiş sertifikalar geçerli olacaktır.

Drone kuralları AB: AB ve Üye Devletler arasında sorumluluk paylaşımı

Avrupa Sivil İnsansız Hava Aracı Operatörleri Kaynağına göre, gerekli esnekliği sağlamak için, AB Üye Devletleri, hava sahalarının belirli bölümlerine erişimi kısıtlamak veya tam tersine buradaki koşulları gevşetmek istedikleri bölgeleri tanımlamalıdır.

Böylelikle ulusal şartnameler en uygun seviyede ele alınacaktır. Tüm kayıtlar ve yetkilendirmeler de ortak kurallar temelinde ulusal düzeyde uygulanacaktır.

Ayrıca yıl sonuna kadar Avrupa Komisyonu, Açık ve Spesifik kategorilerinde insansız hava aracı operasyonlarını kapsayan iki yönetmelik kabul edecek. İlk düzenleme, insansız hava araçlarının çalıştırılmasına ilişkin kuralları ve prosedürleri tanımlayacaktır. İkincisi, Açık kategorisi altında çalıştırılmasına izin verilen drone'lara uygulanabilecek teknik özellikleri tanımlayacak.

AB'de bir drone uçurmak

AB'de uçuyorsanız veya bir drone uçmayı planlıyorsanız, kendiniz veya işiniz için sorunlardan kaçınmak ve ayrıca kazaları önlemek için önce bilmeniz gereken bazı temel şeyler vardır.

Avrupa Birliği'nin drone kurallarına göre, dronların eğlence amaçlı kullanımına, çoğu Avrupa ülkesinde havacılık otoritelerinden özel izin alınmadan izin verilmektedir. Hiçbir şekilde, bu, drone'nuzu herhangi bir kısıtlama olmadan uçurabileceğiniz anlamına gelir; Eğlence amaçlı bir drone kullanan herkesin kabul etmesi ve uyması gereken bazı temel kurallar vardır.

Pek çok Avrupa ülkesinde, bazı çok katı koşullara uyduğunuz sürece, bir ticari faaliyetin parçası olarak dronların kullanımına izin verilmektedir. AB drone kurallarına uyulmaması, önemli mali ve yasal sonuçlara neden olabilir.

Bununla birlikte, birçok Avrupa ülkesinde ürünlerin teslimi veya yiyecek teslimi gibi bir ticari faaliyet için bir drone uçurulmasına izin verilmektedir. Kategorinize bağlı olarak, herhangi bir drone operasyonu planlamaya başlamadan önce ilgili Ulusal Havacılık Otoritesinden bir yetki veya lisans almanız gerekebilir.

Ayrıca, ilgili Avrupa kurallarına uymanız gerektiğinden, veri ve gizlilik koruması çok önemli bir rol oynayabilir. Herhangi bir sorundan kaçınmak için, kategoriniz için geçerli olan kurallar ve işinizle ilgili drone uçuş faaliyetlerini nasıl kaydetmeniz gerektiği konusunda kendinizi bilgilendirmelisiniz.

 • Saygıyla uçun ve mahremiyeti göz önünde bulundurun

 • Güvenle uçun ve uçuş güvenliği kurallarına uyun

 • Sorumlu bir şekilde uçun ve sigortalı olun

Avrupa Birliği'ndeki bir drone kullanıcısı her zaman aşağıdaki kurallardan haberdar olmalıdır:

 • Önemli sayıda Ulusal Havacılık Otoritesi, kendi ulusal hava sahalarında dronların kullanımını düzenleyen yeni havacılık güvenliği mevzuatı oluşturmuştur. Bir drone operatörü olarak, havacılık güvenliğine müdahale etmemek, bireyleri tehlikeye atmamak veya mülke zarar vermemek için ilgili güvenlik ve operasyon kurallarına uymakla yükümlüsünüz.

 • Avrupa'da her vatandaş, mahremiyet ve kişisel verilerinin korunması için temel bir hakka sahiptir. Profesyonel bir drone operatörü olarak, bu haklara her zaman saygı göstermeli ve yürürlükteki gizlilik ve veri koruma mevzuatlarına kesinlikle uymalısınız.

 • Bir kaza durumunda pilot, sahibi veya operatör drone'dan sorumlu kişidir. Bu kişi neden olduğu zararı tazmin etmek zorundadır. Bu nedenle, Avrupa havacılık yasası, profesyonel drone operatörlerinin sigortalanmasını gerektirir. Profesyonel bir drone operatörü olarak, geçerli sigorta ve sorumluluk gerekliliklerinden haberdar olmalı ve drone'nuzun uçuşu için yeterince sigortalı olduğunuzdan emin olmalısınız. Uymazsanız, mali ve yasal sonuçlara maruz kalabilirsiniz

Pek çok AB Üye Devletinde, dronlar, drone kullanıcısının uyması gereken ana kuralları içeren bir broşürle satılmaktadır. Avrupa Birliği'ndeki ortak düzenleyici havacılık çerçevesi artık tam olarak yerine getirildi. Bununla birlikte, ulusal düzenlemelerden yeni ortak drone AB düzenlemelerine geçiş için 31 Aralık'tan Ocak 2023'e kadar bir geçiş dönemi olacak.

Brexit ve AB insansız hava araçları yasası: Brexit, yeni AB drone düzenlemelerini nasıl etkiler?

İngiltere'nin AB'den çıkma kararının ardından, bu yeni AB drone düzenlemelerinde ve gelecekteki düzenlemelerde etkili olması kaçınılmazdır.

Geçiş dönemi boyunca, AB hukuku uygulanmaya devam edecek ve Birleşik Krallık ve havacılık sektörü, havacılık ile ilgili gelecekteki İngiltere-AB ilişkisi belirlenirken Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) sistemine katılmaya devam edecek. Sivil Havacılık Otoritesine göre:

"Geçiş dönemi boyunca, Birleşik Krallık, AB Hava Hizmetleri Yönetmeliğine taraf olmaya ve EASA Temel Yönetmeliği kapsamında belirlenen karşılıklı tanıma hükümlerine taraf olmaya devam ediyor. AB ile üçüncü ülkeler arasında hava bağlantısı ve havacılık güvenliği ile ilgili olanlar gibi mevcut anlaşmalar Birleşik Krallık'ı dahil etmeye devam edin. Sonuç olarak, Birleşik Krallık'ta [dronlar] işleten işletmeler ve bireyler, geçiş dönemi boyunca mevcut koşullarda hiçbir değişiklik görmemeli.

Avrupa drone düzenlemeleri 31 Aralık 2020'de Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nda başlayacak.

Bu, mevcut Ticari İşlemler İznini (PfCO) kaldıracaktır. Aynı zamanda, AB drone düzenlemeleri potansiyel olarak daha fazla insan için daha fazla uçuş fırsatının kilidini açacaktır.

Yeni AB düzenlemelerindeki en büyük değişikliklerden biri, ticari ve ticari olmayan drone operasyonları arasındaki ayrımın kaldırılması olacak. Yine de PfCO sahipleri bununla ilgilenmemelidir. Yine de kalifiye uzaktan pilotlar olarak bir avantaja sahip olacaklar.

31 Aralık 2020 tarihinden itibaren PfCO sahipleri, mevcut izinleri çerçevesinde faaliyetlerine devam edebilir. Tersine, yenileme sonrasında bu izinler, Ticari İşlemler İzninin yerini alacak olan bir İşletme Yetkisine dönüşecektir.

Birleşik Krallık ile AB arasındaki havacılık güvenliği ilişkisinin geleceği, geçiş döneminde müzakere edilecek. Sivil Havacılık Otoritesine (CAA) göre, "Brexit Antlaşması'nın bir parçası olarak, Birleşik Krallık'ın [Brexit] geçiş dönemi [31 Aralık'a kadar] yürürlüğe giren ve uygulanabilir hale gelen AB düzenlemesinin tüm unsurlarını uluslararası hukuka göre uygulaması zorunludur. , 2020]. Bu nedenle, yeni insansız hava araçları yasaları 31 Aralık 2020 Perşembe günü Birleşik Krallık'ta geçerli olacaktır. "


Videoyu izle: Herrmann: Türkiye AB üyesi olamaz - DW Türkçe (Temmuz 2022).


Yorumlar:

 1. Jaykob

  Her insan kendi mutluluğunun kendisi Pi @ Dec ... Negrophilia Bir kadını ne kadar az seversek, el o kadar yorulur. Böyle bir şehir var - Windows kullanıcılarına eşek -fuck tavsiyesi - sabrınızı siktir!

 2. Elam

  Çok iyi !!! 5+

 3. Wendall

  Kesinlikle sana katılıyorum. Bunda bir şey var ve fikir güzel, destekliyorum.

 4. Melanippus

  Özür dilerim, bana yaklaşmıyor. Başka kim ne söyleyebilir?

 5. Botan

  Üzücü teselli!Bir mesaj yaz